Welcome to RoadThemes
  • Пловдив, ул. ”Братя Бъкстон” № 122
  • 0889/70-01-88 ; 032 657 623

Cart

Меню

Грунд универсален за метални повърхности, светло сив 900 гр.

8.90лв.

Код: 42832 Категории: ,

Код: 42832

Леко универсален грунд за метални повърхности

Предназначение: За антикорозионна защита на нови и стари повърхности от студено или горещо поцинкована ламарина. Антикорозионна защита на нови и стари повърхности от черни метали. Грундът е подходящ за експлоатиране в условия на отмосферна корозия /покривни конструкции, водосточни тръби, первази, вентилационни въздуховоди и топлоизолационни съоръжения/.

Начин на работа: Повърхностите трябва да бъдат сухи, обезмаслени, почистени от прах и ръжда. След разбъркване, грундът се нанася с четка, валук или шприц-пистолет. При необходимост се3 разрежда от 5 до 15% с Разредител УР.

Време на изсъхване: 8 часа при 23оС.

Препоръка: Финишното покритие да се нанася до 2 часа след нанасяне на грунда или 24 часа след пълното изсъхване на предходния слой.

Разход: 150-180г/м2 в зависимост от основата и начина на полагане.

Гаранционен срок: 18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Съхранение: Съхранява се в закрити, сухи и пожароупасни складови помещения при температура от 5 до 30оС, предпазен от преки слънчеви лъчи.

Съдържа: ксилен.

Съдържа метилетилкетоксим. Може да причини елергична реакция.

Предупреждение за опасност: Н226: Запалими течност и пари; Н315: Предизвиква дразнене на кожата; Н411: Токсичен за водни организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност: Р101: При необходимост от лекарска помощ, представете опаковката или етикета на продукта; Р102: Да се съхранява извън обсега на деца; Р262: Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото;Р270: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта; Р280: Използвайте предпазни ръкавици и предпазни очила; Р403+Р233: Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

Опаковка: 900г.

Отзиви

Все още няма отзиви

Остави първия коментар “Грунд универсален за метални повърхности, светло сив 900 гр.”