Доставка на поръчки за гр.Пловдив

Безплатна доставка за поръчки на мебели над 500 лв в рамките на гр. Пловдив.

За поръчки под 500 лв купувачът следва да заплати както следва:

• за кв. Кючук Париж – 13 лв за транспорт

• за останалата част на града – 17 лв за транспорт

За поръчка на стоки, извън сектор Мебели, тарифата за гр. Пловдив е:

• за кв. Кючук Париж – 13 лв за транспорт

• за останалата част на града – 17 лв за транспорт

Транспортът не включва разтоварване.

Цени за едри материали – по договаряне

Доставка на поръчки извън гр. Пловдив

Поръчки извън гр. Пловдив се осъществяват посредством куриерска фирма. Цената за куриерската услуга се определя на база тегло и цена на пратката. Цената на доставката се изчислява след завършване на вашата поръчка. Максимално бързо ще бъдете информирани от наш представител за цената на доставката и сроковете, в които можете да получите избрания артикул. Ако цената на доставката не ви удовлетворява, можете да спрете изпълнението на поръчката.

Наличност на продукти

Строителен Хипермаркет „Рила“ не гарантира изрично наличността на стоката към момента на приключване на поръчката! В случай на изчерпана наличност, ще се свържем с Вас.
Ние се свързваме с всеки клиент за потвърждение на поръчката, и го уведомяваме за наличност на поръчаните артикули и кога ще му бъде изпълнена поръчката.

Настоящите общи условия регламентират отношенията между „РИЛА 1“ ЕАД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на www.rilaonline.com
Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля не използвайте този уеб сайт.
Настоящият документ съдържа Общи Условия, съгласно които „РИЛА 1“ ЕАД предоставя услуги на Клиентите си посредством интернет магазин www.rilaonline.com. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

І. Дефиниции

• „НИЕ“, „РИЛА 1“ ЕАД, „ДРУЖЕСТВОТО“ – означава „РИЛА 1“ ЕАД със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, район „Южен“, ул. „Братя Бъкстон“ № 122, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115623520, тел: 032 / 657 – 657, e-mail: info@rilaonline.com
• „ЗЗП“– означава Закон за защита на потребителите.
• „ЗЗЛД“– означава Закон за защита на личните данни.
• „ЗПУ“– означава Закон за пощенските услуги.
• „САЙТ“– означава уебсайта находящ се на www.rilaonline.com.
• „ОНЛАЙН МАГАЗИН“– означава виртуалният магазин находящ се на www.rilaonline.com. предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
• „КЛИЕНТ“– означава лице ползващо функционалностите на сайта.
• „КУПУВАЧ“– означава лице, което извършва покупка на стока/и от онлайн магазина.
• „ПОТРЕБИТЕЛ“– означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
• „ЛИЧНИ ДАННИ“– означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
• „НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ“– означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
• „ОБЩИ УСЛОВИЯ“– означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят/купувачът изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 175294015;

ІІ. Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни
• Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
• тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519
• факс 02/91-53-525
• Email: kzld@cpdp.bg
• Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите
• Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
• тел.: 02 / 980 25 24
• факс: 02 / 988 42 18
• гореща линия: 0700 111 22
• Email: info@kzp.bg
• Уеб сайт: www.kzp.bg

3. Комисия за защита на конкуренцията
• Адрес: София 1000, бул. „Витоша“ №18
• Телефон: (02) 935 61 13
• Факс: (02) 980 73 15
• Email: cpcadmin@cpc.bg
• Уеб сайт: www.cpc.bg

III. Общи

1. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на клиента. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като „РИЛА 1“ ЕАД не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

IV. Цени

1. Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като „РИЛА 1“ ЕАД си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за обработване и доставка. Дължимата цена за обработване и доставка на поръчката се изчислява на база посочения адрес за доставка, вида и/или теглото и размера на стоките включени в поръчката и се посочва преди финализирането ѝ.

V. Законова Гаранция. Информация за потребители

1. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.
1.1. При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт. Замяната на стока с друга се извършва в магазина, от който е закупена (доставена) стоката. Клиeнтът трябва да върне стоката, обект на рекламацията и да се попълнят съответните документи, свързани с рекламацията.
1.2. Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба.
2. При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
3. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите.
4. Транспортните разходи за връщане на стока в случай на рекламация са за сметка на „РИЛА 1“ ЕАД.

VІ. Поръчки

1. Поръчки могат да правят само ползватели приели настоящите общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка като следвате процедурата, описана ТУК
VІІ. Плащане
1. Купувачът може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един от следните способи:
А/ Наложен платеж

2. При закупуване на стоки чрез онлайн магазина не важат издаваните от „РИЛА 1“ ЕАД ваучери и карти за отстъпка. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключение при плащане с „наложен платеж“, във всички останали случаи, включително, но не само при използване на опцията „Вземи от магазин“, да заплаща на „РИЛА 1“ ЕАД, авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от онлайн магазина стока.
3. В случай на плащане чрез „наложен платеж“ при доставката купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за обработване и доставка на поръчката. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка, посочена във фактурата/касовата бележка. Плащането се отбелязва в талона за приемо-предаване, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката от куриера на купувача. С подписването на талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на „РИЛА 1“ ЕАД сумата, посочена във фактурата/касовата бележка.
ВАЖНО – Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок „РИЛА 1“ ЕАД не поема отговорност за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

VIII. Договор

1. Договорът за продажба от разстояние между „РИЛА 1“ ЕАД и купувача се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на „РИЛА 1“ ЕАД. С приемането на настоящите общи условия купувачът изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен от разстояние договор да се извършва на предоставената от него електронна поща.

ІХ. Доставка

1. Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и други, които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При извършването на доставката се подписва талон за приемо – предаване, като купувачът собственоръчно изписва собственото и фамилното си име, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 1. За стоки поръчани до 14 часа българско време – 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. 2. За стоки поръчани след 14 часа българско време – 72 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

ВАЖНО – Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер.
2. Във всички случаи „РИЛА 1“ ЕАД си запазва правото едностранно, без да информира купувача да удължава посочените срокове с до седем дни. Стоките се доставят на получателите стандартно на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на „РИЛА 1“ ЕАД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на „РИЛА 1“ ЕАД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, „РИЛА 1“ ЕАД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.
3. „РИЛА 1“ ЕАД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

Х. Преглед на стоката. Рекламации

1. При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Email адрес за жалби: info@rilaonline.com; телефон за техническа поддръжка 032 / 657 – 657.

ХI. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

1. На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача, и посочено от потребителя, приеме последната стока.
2. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна, в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят да е предоставил на „РИЛА 1“ ЕАД покупните документи за стоката, а именно копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.
3. Упражняване право на отказ:
3.1. Право на отказ от договора от разстояние.
3.2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
3.3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.
3.4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
3.5. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
3.6. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.). Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

4. Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
До
„РИЛА 1“ ЕАД
гр. Пловдив, район „Южен“, ул. „Братя Бъкстон“ № 122
e-mail : info@rilaonline.com

тел: 032 / 657 – 657

С настоящото уведомявам / уведомяваме , че се отказвам / отказваме от сключения от мен /
нас договор за покупка на следните стоки / за предоставяне на следната услуга :

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

– Поръчано / Получено на …………………………………………..

– Име на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА ……………………………………………………………………………………

– Адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА…………………………………………………………………………………….

– Подпис на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

…………………………………………………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ……………………….

5. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „РИЛА 1“ ЕАД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на „РИЛА 1“ ЕАД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на „РИЛА 1“ ЕАД, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

ХII. Защита на личните данни
1. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „РИЛА 1“ ЕАД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само дружества извършващи куриерски услуги, банки и други, за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит – във връзка и с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит; за маркетингови и рекламни цели и анализи на „РИЛА 1“ ЕАД; участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели. Купувачът по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от „РИЛА 1“ ЕАД, както и целите на обработката и използването им. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между „РИЛА 1“ ЕАД и съответната банка, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно банката, която му е отпуснала кредит.

ХIII. Публикуване на ревюта за стоки
1. Публикуването на ревюта не е автоматично, а се извършва от „РИЛА 1“ ЕАД, след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им. Ревютата следва да са написани на кирилица и да съдържат единствено и само обективното мнение на автора за съответната стока, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата и недостатъците на стоката, установени в процеса на използването ѝ.
2. Няма да бъдат публикувани ревюта с различно от горепосоченото съдържание, включително, но не само ревюта, които нямат връзка със стоката, относно която са публикувани; в които изказаното мнение не е на автора или не се основава на преките му впечатления; съдържащи информация за наличност/цена на стоката другаде; съдържащи нецензурен език или с обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание, в т.ч. основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия; съдържащи рекламни послания и/или информация за конкуренти; със съдържание противоречащо на професионалната и търговската етика или уронващи престижа и доброто име на когото и да било; както и ревюта, чието съдържание е неуместно, или нарушава или създава опасност от нарушаване на законни права и интереси на когото и да било.
3. Публикуваните ревюта са с представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение. „РИЛА 1“ ЕАД не носи отговорност за съдържанието на публикуваните ревюта.
4. Във всички случаи „РИЛА 1“ ЕАД си запазва правото, по своя еднолична преценка, освободен от всякаква отговорност, и без да е необходимо да се обосновава, да не публикува което и да е представено ревю, без значение от неговото съдържанието.

ХIV. Други
1. „РИЛА 1“ ЕАД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като „РИЛА 1“ ЕАД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и други за да бъде своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. Във всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на „РИЛА 1“ ЕАД преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.
2. „РИЛА 1“ ЕАД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.
3. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. Пловдив, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Пловдивски Районен съд или Пловдивски Окръжен съд.

Сайтът използва „бисквитки“(cookies), събирането им може да бъде изключено по всяко време от настройките на използвания браузър.